Tình hình bán hàng của VAMA tháng 07 năm 2012

Các thành viên trong khối VAMA

Các thành viên trong khối VAMA

Trong tháng 7/2012 sản lượng bán hàng của toàn thị trường đạt 7.433 xe, tăng 13% so với tháng 6/2012 và giảm 26% so với tháng 7/2011. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng bán hàng của thị trường trong 7 tháng đầu năm giảm 39%. Tuy nhiên, kết quả bán hàng của tháng 7 có dấu hiệu phục hồi. Kết quả bán hàng của tháng 7/2012 dẫn đến dự báo thị trường năm nay sẽ kết thúc với khoảng 93.000 xe, tăng 16% so với dự báo từ tháng 6/2012.

  • Sản lượng bán hàng của toàn thị trường đạt 7.433 xe, bao gồm 2.729 xe con và 4.704 xe tải.
  • Xe con tăng 21 % so với tháng trước, xe tải tăng nhẹ ở mức 10%.
  • Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 6.263 xe, tăng 14% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1170 xe tăng 9% so với tháng trước.
  • Trong đó, sản lượng bán hàng theo chủng loại xe của các thành viên VAMA như sau:
   Bắc Trung Nam Tổng số
Xe con 1050 309 747 2.106
Xe cross-over -   -   -   -  
Xe đa dụng MPV 182 56 314 552
Xe đa dụng SUV 352 102 499 953
Xe Minibus. Bus 316 40 115 471
Xe Tải. Pick-up & Van 924 423 1.108 2.455
Xe khác -    -     - -
Tổng cộng  2.824 930 2.783 6.737[2] 
Bus chassis - -   24 24

Tác giả bài viết: Vama